Cerrahpaşa Pediatri Günleri

Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Kongre Sekreterleri

Doç. Dr. Ömer Faruk Beşer
Doç. Dr. Serhat Güler
Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş
Prof. Dr. Saadet Olcay Evliyaoğlu
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
Doç. Dr. Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek
Doç. Dr. Deniz Aygün
Doç. Dr. Kenan Barut
Doç. Dr. Nur Canpolat
Doç. Dr. Reyhan Dedeoğlu
Doç. Dr. Serhat Güler
Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç
Doç. Dr. Ayça Kıykım
Doç. Dr. Ertuğrul Kıykım
Dr. Öğretim Üyesi Süheyla Ocak

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Hilmi Apak
Prof. Dr. T. Tiraje Celkan
Prof. Dr. Salim Çalışkan
Prof. Dr. A. Fügen Çokuğraş
Prof. Dr. Haluk Çokuğraş
Prof. Dr. Oya Ercan
Prof. Dr. S. Olcay Evliyaoğlu
Prof. Dr. Ayşe Güler Eroğlu
Prof. Dr. Emel Gür
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
Prof. Dr. H. Tufan Kutlu
Prof. Dr. M. Alp Özkan
Prof. Dr. E.Funda Öztunç
Prof. Dr. Yıldız Perk
Prof. Dr. Sema Saltık
Prof. Dr.F. Lale Sever
Prof. Dr. Beyhan Tüysüz
Prof. Dr. Z. Mehmet Vural

Doç. Dr. Amra Adroviç Yıldız
Doç. Dr. A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek
Doç. Dr. Fatih Aygün
Doç. Dr. Kenan Barut
Doç. Dr. Ömer Faruk Beşer
Doç. Dr. Nur Canpolat
Doç. Dr. Reyhan Dedeoğlu
Doç. Dr. Serhat Güler
Doç. Dr. Ertuğrul Kıykım
Doç. Dr. Ayça Kıykım
Doç. Dr. Deniz Aygün
Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç
Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Ocak
Dr. Öğr Üyesi Tanyel Zübarioğlu
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Kılıç
Öğr. Gör. Dr. Sinem Oral Cebeci
Öğr. Gör. Dr. Ersin Ulu
Öğr. Gör. Dr. Dilek Uludağ Alkaya
Uz. Dr. Seha Kamil Saygılı
Uz. Dr. Hande Turan

• Sıralama soyadı alfabetik olarak düzenlenmiştir.