image
image
3. Cerrahpaşa Pediatri Günleri

Kurullar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Haluk Çokuğraş

Kongre Başkanı

Nur Canpolat

Kongre Sekreterleri

Sinem Oral Cebeci
Reyhan Dedeoğlu
Ayça Kıykım
Süheyla Ocak
Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı
A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek
Tanyel Zübarioğlu

Kongre Düzenleme Kurulu

Elvan Bayramoğlu
Ömer Faruk Beşer
Hakan Demir
M. Alperen Eravşar
Metin Göksel Gök
İremnaz Karahan
Hasan Karakaş
Özge Kaynar
Şevval Kaplan Kılıç
Gulustan Museyeva
Pınar Önal
Seha Saygılı
Dilara Kurtuluş Ülgen
Şevki Erdem Varol
Mehmet Yıldız
Esra Karabağ Yılmaz

Bilimsel Kurul

Ayşe Ağbaş
Dilek Uludağ Alkaya
Hilmi Apak
F. Deniz Aygün
Fatih Aygün
Kenan Barut
Oya Ercan
A. Güler Eroğlu
S. Olcay Evliyaoğlu
Hüseyin Kılıç
H. Tufan Kutlu
Emel Gür
Tülay Erkan
Serhat Güler
Özgür Kasapçopur
Ertuğrul Kıykım
M. Alp Özkan
E. Funda Öztunç
Sema Saltık
Sezgin Şahin
Hande Turan
Beyhan Tüysüz
Ersin Ulu
Zeynep Alp Ünkar
Z. Mehmet Vural
Esra Yücel
İlker Yücel

*Soyadına göre alfabetik sıralama yapılmıştır.