image
image
3. Cerrahpaşa Pediatri Günleri

Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi

Kabul edilen ve sunulan sözlü bildirilerin özetleri “Bildiri Özetleri Kitabında”nda yayınlanacaktır.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 17 Kasım 2023
Bildiri Özeti Kabul Mektupları Gönderim Tarihi: 23 Kasım 2023

3. Cerrahpaşa Pediatri Günleri’nde sunulacak tüm bildiriler pediatri alanında bilimsel gelişmelere ve literatüre katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı içermelidir.

Bildirilerde tüm yazarların adı, soyadı ve çalıştıkları kurum bilgileri yer almalıdır. Her bildiride bir adet "sorumlu yazar" belirtilmeli, e-posta ve iletişim bilgileri yazılmalıdır. Bildirilerin gönderimi sırasında mutlaka sunum şekli işaretlenmelidir. Değerlendirme kurulu bildirileri kabul etme, red etme veya değişiklik talep etme hakkına sahiptir.

Bildiri Son Gönderim Tarihi

Kurallara uygun olarak hazırlanmış bildiriler 17 Kasım 2023 tarihine kadar yalnızca online sistem üzerinden kabul edilecektir. Tüm bildirilerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Mail yolu ile gönderilen bildiriler dikkate alınmayacaktır. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Sunuma değer görülen sözlü bildirilerin sorumlu yazarlarına e-posta ile kabul mektupları gönderilecektir.

Kabul edilmiş bildirilerin sunucularının 24 Kasım 2023 tarihine kadar kongreye kayıt olmaları zorunludur. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmamış sorumlu yazarların bildirileri program kitapçığında yer almayacaktır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır.
 • Yalnızca sözlü bildiri toplanacaktır.
 • Bildiri girişlerinin yalnızca Türkçe olarak hazırlanması ve yazım kurallarına uyulması zorunludur.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. Yazar adı ve soyadının sadece ilk harfi büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri amaç, yöntem, bulgular ve sonuç olarak düzenlenmelidir. Olgu sunumlarında sıralama amaç, olgu sunumu ve sonuç olmalıdır.
 • Bildiri gönderimi tamamlanmadan önce en az 3 en fazla 6 adet anahtar kelime eklenmesi zorunludur.
 • Özetin tamamı, başlık ve yazar adları hariç 300 kelimeyi geçmemelidir. Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
 • Bildiri özetlerinde 1 adet; tablo, şekil, grafik ve resim kullanılabilir.
 • Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirmeler Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bilimsel Kurul, bildirileri kabul etme, red etme ve değiştirme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

Katılım Sertifikası

Kongre sırasında verilecektir. Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.

Bildiri özetleri ile ilgili her türlü sorunuz için [email protected] adresine sorularınızı iletebilirsiniz.

Bildiri Konuları

 • Acil Pediatri
 • Adolesan Sağlığı
 • Alerji ve İmmünoloji
 • Endokrinoloji
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
 • Genetik
 • Göğüs Hastalıkları
 • Hematoloji ve Onkoloji
 • Kardiyoloji
 • Metabolizma Hastalıkları
 • Nefroloji ve Üroloji
 • Nöroloji
 • Romatoloji
 • Sosyal Pediatri
 • Yenidoğan
 • Diğer