image
image
3. Cerrahpaşa Pediatri Günleri

Bilimsel Program

Bilimsel Programı İndirmek İçin Tıklayınız
SAAT 8 ARALIK 2023, CUMA
10:00-11:00 Açılış Töreni
11:00-12:00 Yapay zeka süper kahraman mı? Tehdit mi?
Konuşmacı: İlker Küçükparlak
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:45 UYDU SEMPOZYUMU - Nutricia
Doğum şekli ve çevresel etmenlerin mikrobiyata üzerine etkisi ve yeni nesil biyotikler
Başkan: Fügen Çullu Çokuğraş
Konuşmacı: Ömer Faruk Beşer
13:45-14:15 Dijital yaşamın yarattığı duruş bozuklukları ve spor
Başkanlar: Funda Öztunç, Olcay Evliyaoğlu
Konuşmacı: Bülent Bayraktar
14:15-14:45 Davranışsal uyku sorunları ve gece terörü
Başkanlar: Oya Ercan, Reyhan Dedeoğlu
Konuşmacı: Gülçin Benbir Şenel
14:45-15:15 Kahve Arası
15:15-16:00 UYDU SEMPOZYUMU - Bilim İlaç
Tekrarlayan hışıltıyı nasıl yönetelim?
Başkan: Haluk Çokuğraş
Konuşmacı: Ayşe Ayzıt Kılınç
16:00-16:30 Popüler beslenme akımları: vegan, vejetaryen, ketojenik, glutensiz beslenme
Başkanlar: Çiğdem Aktuğlu Zeybek, Zerrin Önal
Konuşmacı: Tanyel Zübarioğlu
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-17:30 Otizm: Pediatrist İçin tanıda kırmızı bayraklar
Başkanlar: Nur Canpolat, Ertuğrul Kıykım
Konuşmacı: Burak Doğangün
17:30-18:00 Sosyal medya, sosyal İkilem
Konuşmacılar: Mehmet Yıldız, Seha Saygılı
Saat 8 ARALIK SALON 2
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:45
13:45-14:15 Tartı alamayan çocuğa yaklaşım
Başkan: Ertuğrul Kıykım
Konuşmacı: Çiğdem Aktuğlu Zeybek
14:15-14:45 Hastanede yatan hastada malnutrisyon
Başkan: Zerrin Önal
Konuşmacı: Ömer Faruk Beşer
14:45-15:15 Kahve Arası
15:15-16:00
16:00-16:30 Üriner sistem enfeksiyonu
Başkan: Nurdan Yıldız
Konuşmacı: Mehmet Taştan
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-17:30 Ailevi Akdeniz Ateşi
Başkan: Amra Adrovic
Konuşmacı: Sezgin Şahin
17:30-18:00
SAAT 9 ARALIK 2023, CUMARTESİ
09:00-09:30 Tromboz: Pediatristler için pratik ipuçları
Başkanlar: Çiğdem Aktuğlu Zeybek, Tülay Erkan
Konuşmacı: Tiraje Celkan
09:30-10:00 Genetik testleri isterken nelere dikkat edelim? Nasıl yorumlayalım?
Başkanlar: Salim Çalışkan, Dilek Uludağ
Konuşmacı: Özlem Akgün Doğan
10:00-10:45 Yenidoğan ve yoğunbakımdaki korkulu senaryolar
Başkanlar: Sertaç Aslanoğlu, Fatih Aygün
Doğumhanedeki korkulu senaryolar - Tuğba Erener Ercan
Yoğun bakımın kabusu: Sepsis - Demet Demirkol
10:45-11:15 Kahve Arası
11:15-12:00 UYDU SEMPOZYUMU - Abdi İbrahim
Lizozim, orofarenks hastalıklarında potansiyel bir çözüm olarak enzibiyotikler
Başkan: Serpil Uğur Baysal
Konuşmacı: Pınar Önal
12:00-12:45 Kabuslarımız geri mi döndü?
Başkanlar: Necla Akçakaya, Yıldız Camcıoğlu
Kızamık - Manolya Kara
Boğmaca - Deniz Aygün
12:45-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 UYDU SEMPOZYUMU - Vem İlaç
Akut astım atağı ve tedavisi
Başkan: Ayça Kıykım
Konuşmacı: Esra Yücel
14:15-15:30 Ağrım var!
Başkanlar: Gonca Topuzlu Tekant, Sebuh Kuruğoğlu, Ayşe Eroğlu
Başım ağrıyor - Serhat Güler
Karnım ağrıyor - Sinem Oral Cebeci
Göğsüm ağrıyor - Selman Gökalp
Bacağım ağrıyor - Sezgin Şahin
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-16:30 Enürezis: Bir pediatrist nelere dikkat etmeli?
Başkanlar: Nurdan Yıldız, Cengiz Candan
Konuşmacı: Mahmut Çivilibal
16:30-17:00 Takvim dışı aşılar
Başkanlar: Emel Gür, Gülbin Gökçay
Konuşmacı: Gonca Keskindemirci
17:00-17:30 Nutrisyonel anemiler için doğru reçeteler!
Başkanlar: Hilmi Apak, Alp Özkan
Konuşmacı: Süheyla Ocak
17:30-18:00 KAPANIŞ
Saat 9 ARALIK SALON 2
09:00-09:30 Sözel Bildiri 1

Başkanlar: Elvan Bayramoğlu, Mehmet Yıldız
SS-1 Brusellozda Yatış Gerektiren Farklı Klinik Yüzler
Ece Orbay

SS-2 Kistik Fibrozis Hastalarında Modülatör Tedavinin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi
Azer Kılıç Başkan

SS-3 8-18 Yaş Pediatrik Astım Hastalarında Solunum Fonksiyon Testleri ile Otur-Kalk Testi ve Nefes Tutma Testi ile Korelasyonun ve Fonksiyonel Kapasitenin Değerlendirilmesi
Sueda Öztürk

SS-4 Sporcu ve Sedanter Adolesanların Omuz Propriyosepsiyonlarının Karşılaştırılması
İrem Nur Usluer

SS-5 Ağır Astım Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Berrak Öztosun
09:30-10:00 Sözel Bildiri 2

Başkanlar: Güntülü Sare Şık, Ersin Ulu
SS-6 Prematüre Retinopatisinde Cerrahpaşa Deneyimi
Hakan Demir

SS-7 Çocuk Acile Başvuran Çocukların En Sık Başvuru Nedenleri ve Aldıkları Tedavilerin Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Hazar Nur Ünal

SS-8 Tip 1 Diyabetes Mellitus’ lu Olgularda Tanı Anında Hashimoto Tiroiditi Sıklığı ve Olguların Değerlendirilmesi
Gamze Gürsoy

SS-9 Pediatrik Yaş Grubunda İlaç İlişkili Anafilaksi Risk Faktörleri: Tek Merkez Deneyimi
Sinem Soylu

SS-10 Kronik Mukokütanöz Kandidiyazisli Hastaların Klinik, Demografi̇k ve Laboratuvar Verileri ile Tedavi Yaklaşımının Değerlendirilmesi
Melike Nur Hacıoğlu Şanlıtürk
10:00-10:45 Sözel Bildiri 3

Başkanlar: Aydilek Dağdeviren, Hüseyin Kılıç
SS-11 Derin Doku Enfeksiyonlarına Bakış: 10 Pyomyozit Vakası-Klinik Bulgular ve Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Pınar Önal

SS-12 Tip 1 Diyabetli Adolesanlarda Sürekli Glukoz İzlem Sisteminin Hipoglisemi Korkusu Üzerine Etkisi
Gürkan Tarçın

SS-13 Çocuk Nefroloji Hastalarının Zor Dönemi Ergenlik: Erişkine Geçiş Hazırlığı ve İlaç Uyumu
Mert Ege

SS-14 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Ayres Duyu Bütünleme Müdahalesinin Yönetici İşlevler ve Aktivite Katılımına Etkisinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
Zeynep Çorakçı Yazıcıoğlu

SS-15 Hiper İmmünglobulin D Sendromu: 25 Hasta ile Tek Merkez Deneyimi
Elif Kılıç Könte

SS-16 Nefrokalsinoz tanılı çocuk hastaların etiyolojik değerlendirilmesi
Metin Göksel Gök
10:45-11:15 Kahve Arası
11:15-12:00
12:00-12:45 Sözel Bildiri 4

Başkanlar: İlker Yücel, Dilek Uludağ
SS-17 Oleuropeinin Sistemik Lipopolisakkarit İlişkili Nöroenflamasyona Karşı Koruyucu Etkileri
Sevim Şahin

SS-18 Prematüre Bebeklerde Yatak Başı PDA Ligasyonu: Tek Merkez Deneyimi
Eda Albayrak Biber

SS-19 Yenidoğan Hemolitik Hastalığının ‘‘Az Konuşulan’’ Nedeni: Alt Grup Uygunsuzluğu Olan 30 Olgunun Değerlendirilmesi
Mine Özdil

SS-20 8-18 Yaş Pediatrik Astım Hastalarında Solunum Fonksiyon Testleri ile Astım Kontrol Ölçeklerinin Korelasyonunun Değerlendirilmesi
Gökçe Nuran Cengiz

SS-21 Bebeklerin Annelerinde Bebek-Taşıyıcısının Postüral Denge Üzerindeki Akut Etkisinin İncelenmesi
Sevgi Pehlivan

SS-22 Çocukluk Çağı Baş-Boyun Bölgesi Abselerinin Yönetimi
Gözde Apaydın Sever

SS-23 Yenidoğan nöbetleri ile izlenen bebeklerde nöbet önleyici ilaç kesilmesinin süresini etkileyen faktörler
İpek Dokurel Çetin
12:45-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15
14:15-15:30 Sözel Bildiri 5

Başkanlar:Deniz Aygün, Ayşe Ağbaş
SS-24 Çocuk Acile Başvuran Kızamık Olgularının Demografik Özelliklerinin ve Laboratuvar Bulgularının İncelenmesi
Raif Yıldız

SS-25 Mikobakterilere Karşı Mendelyan Yatkınlık ile Giden İmmün Yetmezlikler: Tek Merkez Deneyimi
Mehmet Emre Bayram

SS-26 2023 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon (SHİE) sürveyansı
Eymen Pınar

SS-27 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Beş Endikasyona Göre El Hijyeni Gözlemi ve Aktif Sürveyansın Enfeksiyon Hızı Üzerine Etkisi
Betül Kösa

SS-28 Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniğimize Başvuran Hastaların Ter Testi Endikasyonlarının Belirlenmesi
Çiğdem Korkmaz

SS-29 Subglottik Stenoz Hastalarının Genel Demografik Özellikleri ve Oluşumundaki Risk Faktörleri
Mehmet Emre Bayram

SS-30 Çocuk Yoğun Bakımda Pediatrik Akut Respiratuvar Distres Sendromu Hastalarında Venövenöz Ecmo Deneyi̇mimiz
Ayşe AŞIK

SS-31 Jüvenil Lokalize Skleroderma: Tek Merkez Deneyimi
Berivan Kılınç

SS-32 Süt Çocukluğu Döneminde Nefrolitiazis
Rumeysa Yasemin Çiçek Gülşan
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00 KAPANIŞ